Menard in Vietnam

Vietnam2024-06-07T17:12:43+07:00
Menard đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006, thiết kế và công nghệ sử dụng các phương pháp gia cố nền đất khác nhau.
Menard cung cấp nhiều giải pháp hiệu quả và sáng tạo cho nhiều loại công trình khác nhau, bao gồm đường cao tốc, sân bay, rào chắn, tòa nhà thương mại, cơ sở hạ tầng công nghiệp và năng động
Số lượng.

Tài liệu của chúng tôi

Nghiên cứu điển hình ở Việt Nam

thông tin mới nhất

Menard Geosystems Vietnam

VNDECO Building, 1st fl., 4 Phan Ke Binh St.,

Dakao Ward, District 1. Ho Chi Minh City.

📞(+65) 8 38 20 57 61

Nghiên cứu điển hình ở Việt Nam

thông tin mới nhất

Menard Geosystems Vietnam

VNDECO Building, 1st fl., 4 Phan Ke Binh St.,

Dakao Ward, District 1. Ho Chi Minh City.

📞(+65) 8 38 20 57 61

Hoặc sử dụng mẫu này:

Go to Top